FMEA – ניתוח תהליכי כשל אפשריים והשפעתם

FMEA – ניתוח תהליכי כשל אפשריים והשפעתם, הינו תהליך המזוהה עם מגוון תחומים הקשורים לתחום ניהול הסיכונים בארגון. תהליך המתחיל מהשלב ההנדסי ועד לשימוש שלו אצל הלקוח.

FMEA – ניתוח תהליכי כשל אפשריים והשפעתם

הגדרות FMEA:

Potential Failure Mode and Effect Analysis – FMEA, זיהוי כשלים בתהליך מזוהה עם מגוון תחומים בשמות שונים, והם:

HACCP – ניתוח סיכונים וזיהוי נקודות קריטיות בתהליך – בשימוש תעשיית המזון

HAZOP – ניתוח סיכונים בתהליך – בשימוש תעשיית הכימיה והגז (what if) 

FMECA – ניתוח תהליכי כשל – בפרויקטים ביטחוניים

FMEA – ניתוח תהליכי כשל – בפרויקטים

 

נתחיל בהגדרות FMEA:

כשל – הפסקת יכולת של פריט לבצע פעולתו.

תקלה – אי יכולת של פריט מאופיין לבצע את תפקידו הנדרש.

התרחשות הכשל – האופן שבה התרחש הכשל.

השפעת הכשל – אופן השפעת הכשל על תפקוד הפעילות.

חומרת הכשל – משמעות הכשל על תפקוד הפעילות הנדרשת.

תהליך FMEA, מתחיל בשלב ההנדסי של מוצר דרך תהליכי היצור ועד לשימוש אצל הלקוח המיועד. הלקוח לא חייב להיות זה שבקצה (הרוכש) אלא גם יחידת יצור בתהליך, מחלקה, פעילות וכו'.

שלבי תהליך FMEA – ניתוח תהליכי כשל אפשריים והשפעתם

ניתוח FMEA מתחיל בזיהוי שלבי התהליך כמו שהסברנו. בשלב ההנדסי ועד לשימוש אצל הלקוח, הזיהוי נעשה ע"י צוות דיסציפלינרי מתחומי ההנדסה, יצור, הרכבה, שירות, אספקה כדי להקיף מידע רחב ככל שניתן לזיהוי כשלים מראש, בכל התהליך ארוך ככל שיהיה.

מרגע הקמת תהליך ה FMEA למוצר הוא הופך להיות תהליך חי כחלק אינטגרלי מניהול המוצר, כאשר הצוות שותף לכל שינוי המתרחש במוצר או בתהליך. הצוות חי את התהליך וערני לאפשרות לכשלים או לאפשרות שיקרו כשלים ומה תהיה ההשפעה שלהם.

בדרך זו הם יכולים לזהות ולבחון כל השפעה ולקיים תהליכים למיגור או הקטנה של כשלים, לרמה סבילה. כל תהליכי FMEA מתועדים ונשמרים כדי שיהיה ניתן לשחזר את התהליכם שקרו ונושאים שנדונו בתהליך לאורך זמן.

תיעוד הכשלים וסיווגם נעשה בעזרת טבלאות שמפותחות בזמן הקמת התרשים וזיהוי נקודות הייחוס בתהליך על כל שלביו, שמטרתם לקבוע את דחיפות או קדימות הכשל.

הקמת FMEA היא הכרזה של הארגון למחויבות למוצר על כל שלביו ובכך נקבע לו תהליך לשיפור מתמשך וזאת כדי לחזות את הכשלים למפרע ולהימנע מהם (יש לנושא הרבה מחקרים תומכים).

עם שיתוף הגורמים לזיהוי הכשלים וקיום דרכי מניעה ע"י צוות חשיבה טוב מגיעים לתפוקות טובות ולייצור אמין וזאת מאחר ותהליכי ה FMEA מתמשכים כל עוד התהליך חי ומתקיים.

כיצד מתבצעת הבקרה ב-FMEA – ניתוח תהליכי כשל אפשריים והשפעתם

את התהליך מתעדים בטבלה מבוקרת הכוללת את הפרטים הבסיסיים:
מי הכין את המסמך, דף – מתוך – , אחראי על התהליך כולל הפרטים שלו, תאריך, עדכון, צוות.

שם התהליך הנסקר, ההגדרה שלו והסיבה לבחינתו, מצב כשל אפשרי שייבחן, תוצאות הכשל הפוטנציאלי, תדירות הנזק (בהמשך יזוהה בטבלה דוגמה), סיווג הכשל, תדירות (בהמשך יזוהה בטבלה דוגמה), הסתברות (בהמשך יזוהה בטבלה דוגמה), דרגת הסיכון שהיא מכפלת החומרה, הסתברות, דרגת הסיכון = עוצמת הכשל.

המספר ינוע בין 1 ל- 1000 וככל שהוא גבוה יותר הסיכון לכשל גדול יותר והדחיפות לטיפול בכשל גבוהה יותר. עם קבלת המספר יש לפעול ראשית במיידית להקטנת הסיכוי לכשל עד לרמה שניתן לחיות איתה.

FMEA - תהליכי כשל

אנו בשיאא מערכות ניהול, מלווים חברות וארגונים מעל 22 שנים בתחום ניהול האיכות בארגון. חלק חשוב ביותר בתחום ניהול האיכות הינו ניהול הסיכונים וכפי שציינו במאמר זה, תהליך FMEA – ניתוח תהליכי כשל אפשריים והשפעתם, הינו תהליך חשוב שיכול להביא למוצר טוב ואיכותי, לחזות כשלים ולהימנע מהם בעזרת חשיבה, תכנון וקיום דרכי מניעה.
נשמח לעזור, לייעץ וללוות אתכם בתהליך זה ובכל תחום האיכות ותקני ה-ISO . צרו איתנו קשר בטלפון: 04-6904949.

אנשים שקראו מאמר זה התעניינו גם ב: