תרגיל חילוץ נפגעים – ממונה בטיחות

ממונה בטיחות השתלמות ענפית כימיה - שיאא מערכות ניהול

עמוס ממונה הבטיחות שלנו בתרגיל חילוץ באירוע חומרים מסוכנים

השארת תגובה